Δωρεάν προληπτικός καρδιαγγειακός έλεγχος στο Κοινωνικό Ιατρείο Αλεξανδρούπολης

 

Με πρωτοβουλία του Κοινωνικού Ιατρείου Αλεξανδρούπολης θα πραγματοποιηθεί καρδιαγγειακός έλεγχος (χοληστερόλη, τριγλυκερίδια, HDL, LDL, έλεγχος αρτηριακής πίεσης, γλυκόζη αίματος κ.α)

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί Σάββατο 14.10.2017 και 21.10.2017 Ώρα: 08:30 π.μ

Συνίσταται να παραμείνετε νηστικοί 12 ώρες πριν την εξέταση.