29.150 τίτλους βιβλίων διαθέτει η Δημοτική Βιβλιοθήκη Αλεξανδρούπολης

Μία γενναία ανανέωση των τίτλων της θα κάνει προσεχώς η Δημοτική Βιβλιοθήκη της Αλεξανδρούπολης, η οποία διαθέτει 29.150 τίτλους βιβλίων, οι οποίοι είναι αρκετοί για να υπερ-καλύπτουν τα βιβλιοστάσια της.

Έτσι λοιπόν, λόγω των πολλών τίτλων και του περιορισμένου χώρου, η Δημοτική Βιβλιοθήκη της Αλεξανδρούπολης έχει ήδη αποσύρει 5.000 τίτλους από τα ράφια της, τους οποίους επέλεξε με συγκεκριμένη διαδικασία που προβλέπεται από το νόμο και με τη συνδρομή του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Βιβλιοθηκονομίας.

Για να αποσυρθούν βιβλία πρέπει να συντρέχει μία ή/και περισσότερες από τις εξής προϋποθέσεις:

  • ύπαρξη πολλαπλών αντιτύπων του ίδιου βιβλίου
  • ξεπερασμένο περιεχόμενο λόγω παλαιότητας
  • περιορισμένος χώρος τοποθέτησης στα βιβλιοστάσια
  • μειωμένη έως και καθολική έλλειψη ενδιαφέροντος ανάγνωσης του συγκεκριμένου βιβλίου
  • κακή φυσική κατάσταση λόγω χρήσης ή παλαιότητας του βιβλίου (λείπουν  σελίδες ή και ολόκληρα τμήματα του βιβλίου)

Τα προς απόσυρση βιβλία δεν θα καταστραφούν φυσικά αλλά θα διανεμηθούν σε φορείς, συλλόγους ή ιδιώτες που θα ανταποκριθούν σε σχετική πρόσκληση ενδιαφέροντος και όσα περισσέψουν θα διατεθούν σε Bazaar που θα διοργανωθεί από τη Δημοτική Βιβλιοθήκη στο χώρο της σε μεταγενέστερο χρόνο και μάλιστα με συμβολικό αντίτιμο (1-3  €).