Το μήνυμα του Οικουμενικού Πατριάρχη για την πληγείσα Σαμοθράκη

Μήνυμα συμπαράστασης για την καταστροφή της Σαμοθράκης κοινοποίησε μέσω επιστολής στον Μητροπολίτη Αλεξανδρούπολης, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Ο προκαθήμενος της Ορθόδοξης Εκκλησίας δηλώνει τη λύπη του για τα τραγικά συμβάντα στο νησί και ότι το συμπεριλαμβάνει στις προσευχές του.

Γράφει ο κ.κ. Βαρθολομαίος:

“Πληροφορηθέντες εκ των μέσων γενικής ενημερώσεως τας εν Σαμοθράκη προκληθείσας καταστροφάς ένεκα ενσκηψάσης εκείσε σφοδράς καταιγίδος, προσερχόμεθα προσευχητικώς πλησίον της υμετέρας προσφιλούς Ιερότητος και του πάσχοντος λαού της νησου ταύτης, και χείρας ικετηρίους υψούντες προς τον Δημιουργόν της φύσεως και συνέχοντας αυτής τα πέρατα ευχόμεθα όπως παραμυθήση τους πληγέντας, ενισχύση αυτούς εις την ταχείαν αποκατάστασιν των ζημιών, αποστείλει δε όμβρους ειρηνικούς τη γη, εις καρποφορίαν, ανάπτυξιν και ευημερίαν. 

Κύριος ο Θεός ρύοιτο και σώζοι την καθ’ υμάς θεόσωστον Επαρχίαν από παντός κινδύνου. 

Αγαπητός εν Χριστώ αδελφός 
Πατριάρχης Βαρθολομαίος”