Το Παιδικό Χωριό SOS της Αλεξανδρούπολης αναζητά Λογοθεραπευτή

ΤΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΧΩΡΙΑ SOS ΕΛΛΑΔΟΣ
προκηρύσσουν θέση Λογοθεραπευτή μερικής απασχόλησης για την στελέχωση του Κέντρου Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας Αλεξανδρούπολης.

Απαιτούμενα προσόντα:

  • πτυχίο ΤΕΙ Λογοθεραπείας ή αντίστοιχο τίτλο από εκπαιδευτικό ίδρυμα του εξωτερικού αναγνωρισμένο ως ισότιμο
  • τουλάχιστον 2ετή προϋπηρεσία στο αντικείμενο με παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας
  • επιθυμητός μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών
  • προϋπηρεσία σε δομές φροντίδας οικογένειας και παιδιού ή ευάλωτων κοινωνικά ομάδων (επιθυμητή)
  • καλή ικανότητα κρίσης, συνεργατικότητα, δεξιότητες επικοινωνίας και δημιουργικό πνεύμα
  • εμπειρία στη συνεργασία διεπιστημονικής ομάδας
  • εκπληρωμένες  στρατιωτικές  υποχρεώσεις (για τους άρρενες)
  • πολύ καλή γνώση Η/Υ (Word, Excel, Internet)
  • καλή γνώση αγγλικής γλώσσας

Η αποστολή βιογραφικών θα γίνεται μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση [email protected] έως τη Δευτέρα 9 Οκτωβρίου 2017.