Ανοιχτή επιστολή του βουλευτή Έβρου ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρη Ρίζου προς τους Συλλόγους ΑμεΑ του νομού

Κατά την χθεσινή ήμερα ψηφίστηκε στην Βουλή των Ελλήνων ένα νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας που όμως περιλάμβανε πολύ σημαντικές διατάξεις για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. Γιατί μπορεί η Διεθνής Σύμβαση του ΟΗΕ  για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες να είχε κυρωθεί από το ελληνικό κράτος το 2012, δυστυχώς όμως πότε μέχρι σήμερα αυτή η σύμβαση δεν είχε ενσωματωθεί στο ελληνικό, νομικό και διοικητικό πλαίσιο.

Μία βασική τομή που εισάγει ο συγκεκριμένος νόμος είναι η εμπέδωση της αντίληψης της αναπηρίας ως κοινωνικού ζητήματος και όχι ως ατομικού προβλήματος ή προσωπικής τραγωδίας, θεώρηση που καταλήγει στον κοινωνικό αποκλεισμό. Υπό αυτήν την έννοια ο συγκεκριμένος νόμος αναδιατάσσει πλήρως το ιδεολογικό και φιλοσοφικό υπόδειγμα των δημόσιων πολιτικών για την αναπηρία περνώντας από το ιατρικό στο κοινωνικό μοντέλο.

Πιο συγκεκριμένα και με βάση τα όσα ψηφίστηκαν χθες προβλέπονται:

α) η αναγνώριση της ελληνικής νοηματικής γλώσσας των κωφών Ελλήνων πολιτών ως ισότιμης με την ελληνική γλώσσα, κατά συνέπεια και ως επίσημης γλώσσας του ελληνικού κράτους. Παράλληλα  ως επίσημη μέθοδος γραφής και ανάγνωσης – μέσο επικοινωνίας των τυφλών πολιτών αναγνωρίζεται η ελληνική γραφή Μπράιγ (Braille). 

β) θεσπίζεται η υποχρέωση εκ μέρους των διοικητικών οργάνων και αρχών για την τήρηση των αρχών του καθολικού σχεδιασμού προϊόντων, περιβαλλόντων, υποδομών και υπηρεσιών, ώστε να διασφαλίζεται εξ αρχής η προσβασιμότητα για όλους.

γ) εισάγεται η υποχρέωση να διασφαλίζεται βασική πληροφόρηση για τα Άτομα με Αναπηρίες κατά τις συναλλαγές τους με τους φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα με προσβάσιμους για τα άτομα αυτά τρόπους.

δ) θεσπίζεται η υποχρέωση εκ μέρους των παρόχων υπηρεσιών μέσων ενημέρωσης και επικοινωνίας να αξιοποιούν τις νέες τεχνολογίες προκειμένου να διασφαλίζουν την πρόσβαση των Ατόμων με Αναπηρία σε αυτά.

ε) εισάγεται ρύθμιση για συμπερίληψη στα προγράμματα σπουδών των ΑΕΙ και ΤΕΙ καθώς και στα εκπαιδευτικά προγράμματα σχολών του Δημοσίου, εκπαιδευτικών ενοτήτων που αφορούν τα δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες.

στ) θεσμοθετείται η υποχρέωση ένταξης της διάστασης της αναπηρίας στα επίσημα στατιστικά δεδομένα που παράγει η  χώρα, έτσι ώστε οι πολιτικές που οργανώνονται και εφαρμόζονται να θεμελιώνονται σε πραγματικές ανάγκες.

ζ) συγκροτείται Ανεξάρτητος Μηχανισμός Παρακολούθησης των Πολιτικών για την Αναπηρία και την εφαρμογή τους, από τον Συνήγορο του Πολίτη και την ΕΣΑμεΑ.

η) ανατίθεται στη Γενική Γραμματεία Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων η αρμοδιότητα του ελέγχου της εφαρμογής της Σύμβασης του ΟΗΕ σε κεντρικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο.

Όλα τα παραπάνω σημαντικά έρχονται σε συνέχεια της ψήφισης, από αυτήν την Κυβέρνηση, του νόμου 4440/2016 που έδωσε την δυνατότητα στα άτομα με αναπηρία να προσλαμβάνονται σε ποσοστό 15% μέσω του ΑΣΕΠ στους διαγωνισμούς του δημόσιου τομέα ενώ, παράλληλα,  ακυρώθηκαν νομοθετικά μια σειρά από αναχρονιστικές ρυθμίσεις που περιλάμβαναν πρακτικές, διαδικασίες, κανονιστικά πλαίσια, τα οποία είχαν αρνητικές επιπτώσεις για τους ΑμεΑ συμπολίτες μας.

Με όλα τα παραπάνω κλείνει ένα πρώτος κύκλος σημαντικών παρεμβάσεων στο θεσμικό και διοικητικό επίπεδο σε σχέση με τα δικαιώματα των ΑμεΑ συμπολιτών μας. Και κλείνει θετικά. Οι προκλήσεις για το μέλλον όμως παραμένουν, είναι πολλά ακόμη αυτά που πρέπει να γίνουν ώστε να διασφαλίσουμε την καθολική και ισότιμη προσβασιμότητα όλων  των πολιτών όπου αυτοί/ές το επιθυμούν.

 

Με εκτίμηση,

Ρίζος Δημήτρης,

Βουλευτής Ν. Έβρου – Σύριζα