Φέτος το καλοκαίρι μειώθηκε η στάθμη του υδροταμιευτήρα της Αλεξανδρούπολης – Αλλά, υπάρχει λύση!

Κατά 2.5 μέτρα μειώθηκε φέτος η στάθμη του υδροταμιευτήρα της Αλεξανδρούπολης ή αλλιώς του Ταμιευτήρα του Φράγματος Διπόταμου που βρίσκεται στην Αισύμη της Αλεξανδρούπολης.

Η πτώση της στάθμης του νερού, προφανώς δεν πέρασε απαρατήρητη από τη ΔΕΥΑΑ, ενώ σε αυτήν συνετέλεσαν μία σειρά από παραμέτρους στις οποίες συγκαταλέγεται και η αυξημένη ζήτηση νερού που παρατηρήθηκε φέτος το καλοκαίρι στην Αλεξανδρούπολη – σε σημείο μάλιστα που η ΔΕΥΑΑ αναγκάστηκε να τροφοδοτήσει το δίκτυο και από γεωτρήσεις, ενισχύοντας κατά πολύ την ποσότητα νερού που φτάνει στις βρύσες των καταναλωτών.

Από την κατάσταση αυτή μάλιστα προέκυψε και το συμπέρασμα ότι το διυλιστήριο του νερού μπορεί πλέον οριακά να διυλίζει τις απαιτούμενες ποσότητες νερού για την πόλη και μακροπρόθεσμα ενδεχομένως να χρειαστεί και αυτό επέκταση.

Προς το παρόν όμως, αυτό που χρήζει “μεγέθυνσης” είναι ο ταμιευτήρας του Φράγματος, προκειμένου να εξασφαλιστεί η επάρκεια νερού της Αλεξανδρούπολης για το μέλλον. Αυτό ακριβώς το έργο προτίθεται να χρηματοδοτήσει μεγάλη εταιρία αναψυκτικών, η οποία έχει κάνει τις σχετικές επαφές με τη ΔΕΥΑΑ, προσφέροντας της περίπου 900.000 € για την υλοποίηση του έργου της αύξησης της στάθμης του ταμιευτήρα του φράγματος κατά 1.60 μ.

Το θέμα αυτό -την αποδοχή ή όχι της δωρεάς- έφερε προς συζήτηση στο δημοτικό συμβούλιο της Αλεξανδρούπολης ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΑ Βαγγέλης Μυτιληνός, αν και θα μπορούσε και το Διοικητικό Συμβούλιο της δημοτικής Επιχείρησης να αποφασίσει μόνο του. Παρόλα αυτά, εξαιτίας της σοβαρότητας του θέματος, ο πρόεδρος θεώρησε πρέπον το θέμα να περάσει από το δημοτικό συμβούλιο ώστε να εχουν δυνατότητα ενημέρωσης, αλλά και συμμετοχής στη λήψη της απόφασης όλοι οι Σύμβουλοι, καθώς στο ΔΣ της ΔΕΥΑΑ από τις παρατάξεις της μειοψήφιας εκπροσωπείται μόνο η Λαϊκή Συσπείρωση.

Αυτή ήταν η απάντηση που έδωσε ο κος Μυτηλινός όταν του τέθηκε το σχετικό ερώτημα από τον επικεφαλής της ΑΝΑΣΑ Παύλο Μιχαηλίδη. Ο κος Μιχαηλίδης εκτός από αυτό έθεσε και άλλα ερωτήματα, από τα οποία ο κος Μυτιληνός δεν άφησε κανένα αναπάντητο.

Ούτως ειπείν, η νομική ομάδα του δήμου Αλεξανδρούπολης που ασχολήθηκε με το θέμα δεν εντόπισε κανένα μελανό σημείο της δωρεάς, που φτάνει σε ύψος τις 900.000 ευρώ. Η ΔΕΥΑΑ λόγω του νομικού καθεστώτος που διέπει τη λειτουργία της θα πληρώσει φόρο αποδοχής της δωρεάς ένα μικρό ποσό -περίπου 5.000 €- σε σχέση με το σύνολο της χορηγίας, ενώ το κίνητρο της εταιρίας για την επιχορήγηση του έργου είναι το γεγονός ότι η πρώτη ύλη του παραγόμενου προϊόντος της είναι το νερό και ως εκ τούτου ενδιαφέρεται για τη διασφάλισή του.

Αυτό το επιχείρημα χρησιμοποίησε και ο δήμαρχος Αλεξανδρούπολης, όταν τοποθετήθηκε για το θέμα, ενώ επέμεινε και αυτός -όπως και ο κος Μυτιληνός- ότι η συγκεκριμένη δωρεά δεν αποτελεί έναν “δούρειο ίππο” ιδιωτικοποίησης του νερού. Τόσο ο κος Λαμπάκης, όσο και ο κος Μυτιληνός επέμειναν ότι αν και δεν υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο που να σχετίζεται με το συγκεκριμένο έργο, αν ποτέ τεθεί θέμα ιδιωτικοποίησης του νερού, τότε αυτοί θα είναι που θα πρωτοστατήσουν σε λαϊκή εξέγερση.

Τα επιχειρήματα τους περί μη ιδιωτικοποίησης του νερού, δεν έπεισαν -όπως φάνηκε-τη Λαϊκή Συσπείρωση, η οποία κατέθεσε αρνητική ψήφο στο συγκεκριμένο θέμα με το επιχείρημα ότι δεν μπορεί να συναινέσει όταν βλέπει ότι ένας επιχειρηματικός κολοσσός “πατάει το πόδι του” στο νερό της πόλης.