Προκήρυξη 36 θέσεων για τις Τοπικές Μονάδες Υγείας (ΤΟ.Μ.Υ.) Αλεξανδρούπολης

Προκηρύχτηκαν 39 θέσεις για τις 3 Τοπικές Μονάδες Υγείας της Αλεξανδρούπολης:

  • 12 γενικοί γιατροί και επί ελλείψεως παθολόγοι
  • 3 παιδίατροι
  • 6 νοσηλευτές Π.Ε., επί ελλείψεως Τ.Ε. και επί ελλείψεως Δ.Ε.
  • 6 Επισκέπτες Υγείας
  • 6 Υπάλληλοι Διοικητικού-Οικονομικου Π.Ε., επί ελλείψεως Τ.Ε. και επί ελλείψεως ΔΕ
  • 3 Κοινωνικοί Λειτουργοί Π.Ε. και επί ελλείψεως Τ.Ε.

 

Η θητεία των προσλαμβανόμενων είναι 24 μήνες με δυνατότητα παράτασης. Ο μισθός των γιατρών είναι αυτός του επιμελητή Α΄ Ε.Σ.Υ.

Αιτήσεις υποβάλλονται έως 4/9/2017. Περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας: www.moh.gov.gr

 

 

 

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Π.Γ.Ν.ΕΒΡΟΥ 

Δρ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΔΑΜΙΔΗΣ