ΤΕΕ-Θράκης: Να εξαιρεθούν οι μηχανικοί από την υποχρεωτική χρήση POS

Τη θέση του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος για την εξαίρεση των μηχανικών από την υποχρεωτική χρήση POS στις συναλλαγές τους κατά την άσκηση του επαγγέλματός τους επανέλαβε ο Πρόεδρος του ΤΕΕ-Θράκης κ. Δημήτρης Λουρίκας, κατά τη χθεσινή εκδήλωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων παρόντος του Διοικητού της κ. Γεωργίου Πιτσιλή.

 

Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ-Θράκης εξήγησε τους λόγους για τους οποίους το ΥΠΟΙΚ οφείλει να προχωρήσει στην εξαίρεση των μηχανικών από την υποχρεωτική χρήση POS αποδομώντας τη λογική της επιβολής αυτού του μέτρου.

 

Πιο συγκεκριμένα τόνισε ότι:

 

Οι εισπράξεις των αμοιβών των μηχανικών γίνονται σχεδόν αποκλειστικά μέσω κατάθεσης σε τραπεζικό επαγγελματικό λογαριασμό.

Το ΤΕΕ διαθέτει, από το 2007, πληροφοριακό σύστημα υποβολής και υπολογισμού της νόμιμης αμοιβής το οποίο εκδίδει κωδικούς κατάθεσης των αμοιβών σε επαγγελματικό λογαριασμό και έτσι δεν τίθεται θέμα απόκρυψης φορολογικής ύλης. Επιπλέον, το ύψος των αμοιβών των μηχανικών, λόγω της φύσεως της παρεχόμενης εργασίας, η οποία δεν είναι στιγμιαία και απαιτεί χρόνο ολοκλήρωσης, είναι σχετικά υψηλή ανά συναλλαγή (μέσος όρος 2016 περίπου 600€) και δεν προσφέρεται για είσπραξη μέσω POS.

Το άρθρο 65 παρ. 1 του νόμου Ν. 4446/2016 προβλέπει ότι «1. Οι δικαιούχοι πληρωμής, στο πλαίσιο των συναλλαγών τους με καταναλωτές, υποχρεούνται, εντός ορισμένης προθεσμίας και ανάλογα με τον κύριο Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητάς τους (ΚΑΔ), να αποδέχονται μέσα πληρωμής με κάρτα για την ολοκλήρωση των πράξεων πληρωμής». Επομένως,  το πεδίο εφαρμογής του νόμου περιορίζεται στις συναλλαγές με καταναλωτές. Κατά την παροχή των υπηρεσιών ο μηχανικός έχει σχέση εντολής με τον εντολέα του, δεδομένου ότι πληθώρα νομοθετικών διατάξεων επιβάλλουν υποχρεωτικά την ανάθεση έργου σε μηχανικό, για τη διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος. Ο λήπτης, δηλαδή, των υπηρεσιών  δεν είναι καταναλωτής και αντιστοίχως ο μηχανικός  κατά την παροχή των υπηρεσιών δεν είναι «προμηθευτής».

 

Δεδομένου ότι ήδη προβλέπεται από τη νομοθεσία η υποχρεωτική πληρωμή των επαγγελματικών συναλλαγών άνω των 500 ευρώ (όριο μικρότερο του μέσου ύψους αμοιβής μηχανικού) μέσω τραπεζικών προϊόντων (κατάθεση σε λογαριασμό, ηλεκτρονική διατραπεζική μεταφορά, πληρωμή με χρεωστική ή πιστωτική κάρτα κλπ), η ανωτέρω αναφορά για υποχρεωτική χρήση POS για την εκτέλεση συναλλαγής παραβιάζει το δικαίωμα της οικονομικής ελευθερίας μεταξύ των μερών (μηχανικός – εντολέας), καθώς προωθεί, ως μη όφειλε, τη χρήση ενός τραπεζικού προϊόντος σε βάρος των άλλων, παρά το γεγονός ότι στη συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων οι τράπεζες παρέχουν ευνοϊκότερη τιμολόγηση στους επαγγελματίες μηχανικούς για τη χρήση επαγγελματικών λογαριασμών, με αποτέλεσμα τη μικρότερη επιβάρυνση τόσο του μηχανικού όσο και του εντολέα του.

 

Επίσης η επιβολή πρόσθετου κόστους στις συναλλαγές των μηχανικών με τους εντολείς τους,  το οποίο θα αναγκαστούν να μετακυλήσουν στους τελευταίους, έχει ως συνέπεια αδικαιολόγητη, πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση και δυσκολία της πρόσβασης σε μηχανικό  για τους πολίτες, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ποιότητα και την ασφάλεια των έργων & των κατασκευών. Σημειώνεται, ότι το εν λόγω πρόσθετο κόστος, λόγω της χρήσης POS, δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως αυτοτελές μέγεθος, αλλά αθροιστικώς με όλες τις υπόλοιπες χρηματικές επιβαρύνσεις, που έχουν επωμιστεί  τα τελευταία χρόνια οι έλληνες πολίτες.

 

Τέλος η διαρκώς επιδεινούμενη οικονομική και επαγγελματική κρίση έχει ως αποτέλεσμα το «πάγωμα» των επαγγελματικών δραστηριοτήτων του μηχανικού. Η υποχρεωτική επιβολή του κόστους αγοράς ή μίσθωσης τερματικού μηχανήματος POS σε μηχανικούς, που εκ των πραγμάτων δεν θα το χρησιμοποιήσουν, είναι προδήλως δυσανάλογη και αδικαιολόγητα επαχθής.

 

Μετά από όλα αυτά γεννάται το ερώτημα: Γιατί λοιπόν υποχρεωτικά POS για τους μηχανικούς; Μήπως γιατί οι πάλαι ποτέ κρατήσεις υπέρ ΤΣΜΕΔΕ και ΕΜΠ πρέπει να γίνουν πλέον πόροι υπέρ των τραπεζών;