Στα άκρα η “κόντρα” του Πρύτανη Δ.Π.Θ. Αθανάσιου Καραμπίνη με τον Υπουργό Υγείας

“Όπως πληροφορήθηκα σήμερα από ορισμένα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, ο Υπουργός

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κ. Κωνσταντίνος Γαβρόγλου, προκειμένου να

ικανοποιήσει τους συγγενείς και φίλους του κομματικού του ακροατηρίου, με διώκει

πολιτικά, θέτοντας με σε αποχή από την άσκηση καθηκόντων, υποπίπτοντας ταυτόχρονα

ο ίδιος στο αδίκημα της κατάχρησης εξουσίας.

 

Κατ’ επανάληψη έχω δηλώσει ότι έχω εμπιστοσύνη στην Ελληνική Δικαιοσύνη, στην οποία

προσφεύγω αναμένοντας τη δίκαιη κρίση της.

Ελπίζω δε, η δίωξη μου αυτή, να μην κλονίσει τους συναδέλφους Πρυτάνεις που θα

συνεδριάσουν για το επαίσχυντο νομοσχέδιο.”

 

 

Ο Πρύτανης

Καθηγητής Αθανάσιος Καραμπίνης