Το ΣτΕ αποφάσισε ότι δεν πρέπει να συγχωνευτούν οι κλινικές του Νοσοκομείου της Αλεξανδρούπολης

Στην απόφαση ότι οι Πανεπιστημιακές Κλινικές του Νοσοκομείου της Αλεξανδρούπολης δεν πρέπει να συγχωνευτούν με αυτές του ΕΣΥ κατέληξε το Συμβούλιο της Επικρατείας επικαλούμενο μία σειρά νόμων από καταβολής λειτουργίας του νοσοκομείου.

Το 2014, ο τότε διοικητής του ιδρύματος, κος Δημήτρης Λαζόπουλος είχε υπογράψει μία σειρά αποφάσεων με βάση τις οποίες οι ομοειδείς κλινικές του νοσοκομείου επρόκειτο να συγχωνευτούν και μάλιστα με τρόπο ώστε οι Πανεπιστημιακές να “απορροφούν” τις αντίστοιχες του ΕΣΥ.

Οι συγκεκριμένες αποφάσεις είχαν προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις στους γιατρούς του ΕΣΥ, οι οποίοι δεν προχωρούσαν στην εφαρμογή τους, υποστηρίζοντας ότι δεν είναι σύννομες. Δυόμιση χρόνια μετά, το Συμβούλιο της Επικρατείας, στο οποίο είχαν προσφύγει οι γιατροί του ΕΣΥ, δικαιώνει τους ισχυρισμούς τους, αποφαινόμενο ότι οι κλινικές του Νοσοκομείου της Αλεξανδρούπολης πρέπει να συνεχίσουν να λειτουργούν ανεξάρτητες και χωρίς να τίθεται ενδεχόμενο συγχώνευσης.

Χαρακτηριστικά, η απόφαση του ΣτΕ αναφέρει:

“[…] Διά ταύτα

Δέχεται την αίτηση του Αθανασίου Μπαντή και των λοιπών αιτούντων και απορρίπτει την παρέμβαση του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης .

Ακυρώνει τις πράξεις του Διοικητή του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Έβρου με αριθ. Πρωτ. 2755, 2756, 2757, 2759, 2760, 2761, 2763, 2764/24-11-2014 καθώς και την πράξη του ίδιοι διοικητή χωρίς αριθμό πρωτοκόλλου και ημερομηνία σύμφωνα με το αιτιολογικό […] “

(σ.σ. οι αποφάσεις οι οποίες ακυρώνονται με αυτή την απόφαση, είναι οι αποφάσεις του τότε διοικητή για συγχώνευση κλινικών).