Ιατρικός Σύλλογος Έβρου: Η κατάσταση με το Κ.Υ. Σαμοθράκης δεν πάει άλλο

Το ΔΣ του Ιατρικού Συλλόγου Έβρου, πραγματοποίησε διήμερη επίσκεψη εργασίας στηΣαμοθράκη, το Σαββατοκύριακο 17-18 Ιουνίου 2017.

Το Σάββατο υπήρξε σύσκεψη με τους εκπροσώπους της Δημοτικής Αρχής, τον κ. Γαλατούμο Νικόλαο, Αντιδήμαρχο, τον κ. Πρόξενο Χρήστο, Αντιδήμαρχο, την Δημοτική Σύμβουλο και Διευθύντρια του Γυμνασίου Σαμοθράκης κα Βάβουρα Ευαγγελία, και τον Αναπληρωτή Διευθυντή του Κέντρου Υγείας Σαμοθράκης κ. Σαββίδη Βαλέριο, με την παρουσία του τ. Διευθυντή του Κ.Υ. Σαμοθράκης και Δημοτικό Σύμβουλο κ. Βογιατζή Ιωάννη. Έγινε μια αναλυτική ενημέρωση και καταγραφή των υπαρχόντων προβλημάτων του ΚΥΣ.

Στο τέλος της συνάντησης, κοινή απ’ όλες τις πλευρές υπήρξε η απαίτηση για:

  1. Άμεση προκήρυξη όλων των κενών οργανικών θέσεων, ιατρικού, νοσηλευτικού, παραϊατρικού και λοιπού προσωπικού με αυξημένα κίνητρα και ισχυρή μοριοδότηση της εντοπιότητας, ώστε να καλυφθούν αυτή τη φορά οι θέσεις και να μην αποβεί μία ακόμα προκήρυξη άγονη. Η συνεχής μετακίνηση ιατρών από άλλες περιοχές της Περιφέρειας ΑΜΑΘ για την κάλυψη των εφημεριών του ΚΥΣ, δεν είναι λύση, ενώ ταυτόχρονα αποδυναμώνει τις άλλες υγειονομικές μονάδες.
  1. Αύξηση της χρηματοδότησης για κάλυψη των λειτουργικών δαπανών του ΚΥΣ, η οποία σήμερα είναι ανεπαρκέστατη.
  1. Μετατροπή του ΚΥ Σαμοθράκης σε Άγονο τύπου Α’, καθώς επίσης να είναι άγονες και οι 3 θέσεις (2 στη Χώρα και 1 στην Καμαριώτισσα) των Αγροτικών Ιατρών. Αδυνατούμε να δεχθούμε ότι η Σαμοθράκη δεν είναι άγονη περιοχή (!), ενώ είναι πολλές περιοχές της χώρας, με καλύτερες συνθήκες.
  2. Προώθηση των εργασιών βελτίωσης και αναβάθμισης της κτιριακής υποδομής του ΚΥΣ, ώστε να αποπερατωθούν σύντομα.

Αποφασίσθηκε να αποσταλούν τα παραπάνω αιτήματα στο Υπουργείο Υγείας, απαιτώντας την άμεση υλοποίησή τους. Η κατάσταση δεν πάει άλλο. Το ΚΥ Σαμοθράκης πρέπει να στελεχωθεί και να στηριχθεί επαρκώς, ώστε να καλύπτει τις υγειονομικές ανάγκες των μονίμων κατοίκων της και των επισκεπτών του νησιού, οι οποίοι αυξάνονται πολύ τους θερινούς μήνες.