Α. Γκαρά : Ερώτηση προς το Υπ. Υγείας σχετικά με την παύση λειτουργίας των χώρων αιμοληψίας σε απομακρυσμένες και νησιωτικές περιοχές

Με ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή η Αναστασία Γκαρά αναδεικνύει το ζήτημα που έχει προκύψει με τη λειτουργία των χώρων αιμοληψίας εκτός μικροβιολογικών εργαστηρίων, οι οποίοι εξυπηρετούν κυρίως τους κατοίκους απομακρυσμένων ή νησιωτικών περιοχών. Με την πρόσφατη ψήφιση του νομοσχεδίου για την ψυχική υγεία, ορίστηκε πως η λειτουργία των υφιστάμενων αιμοληπτηρίων θα πρέπει να διακοπεί, καθώς δεν επιτρέπεται η διενέργεια αιµοληψιών ή η προσωρινή φύλαξη δειγµάτων αίµατος  εκτός της εγκατάστασης των ιδιωτικών διαγνωστικών εργαστηρίων βιολογικών υλικών.

Το Υπουργείο Υγείας, θέτοντας ως προτεραιότητα τη διασφάλιση της διαδικασίας της αιμοληψίας για τους πολίτες και προσπαθώντας να εξαλείψει φαινόμενα μη τήρησης των υγειονομικών  προδιαγραφών σε κάποια από τα υφιστάμενα αιμοληπτήρια, τα οποία μπορούσαν κατά το παρελθόν να αδειοδοτηθούν χωρίς κάποιο συγκεκριμένο θεσμικό πλαίσιο από τους κατά τόπους Ιατρικούς συλλόγους, έχει θέσει ως στόχο την άμεση και αποτελεσματική εξυπηρέτηση των πολιτών από τις πρωτοβάθμιες δομές του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

Ωστόσο, η καθολική εφαρμογή αυτής της διάταξης προκαλεί σοβαρό ζήτημα για τους κατοίκους των απομακρυσμένων και νησιωτικών περιοχών και ιδίως του νομού Έβρου, όπου οι χιλιομετρικές αποστάσεις μεταξύ των δομών υγείας είναι αρκετά μεγάλες και ιδίως κατά τους χειμερινούς μήνες οι μετακινήσεις των κατοίκων αυτών είναι πολύ περιορισμένες.

Για τον λόγο αυτό, η κα. Γκαρά θέτει βασικά ερωτήματα προς το Υπουργείο Υγείας, ώστε να βρεθεί άμεσα μια λύση για τους κατοίκους των απομακρυσμένων και νησιωτικών περιοχών, να διασφαλιστεί η άμεση πρόσβαση στις υφιστάμενες δομές Υγείας  αλλά και η εγκυρότητα των αποτελεσμάτων των ιατρικών τους εξετάσεων.

Συγκεκριμένα, τίθεται το ερώτημα για τις προθέσεις του Υπουργού να θεσμοθετήσει συγκεκριμένα κριτήρια για την ίδρυση και λειτουργία αιμοληπτηρίων  και να δώσει παράταση στην τρίμηνη προθεσμία διακοπής της λειτουργίας των αιμοληπτηρίων. Κυρίως όμως υπογραμμίζεται για ακόμα μια φορά η επιτακτική ανάγκη να εξυπηρετούνται άμεσα και χωρίς διακρίσεις οι πολίτες των δυσπρόσιτων περιοχών, οι οποίοι έχουν ίσα δικαιώματα και ανάγκες με τους κατοίκους των μεγαλύτερων αστικών κέντρων και για το λόγο αυτό ερωτάται το Υπουργείο εάν προτίθεται να εξαιρέσει από την απαγόρευση λειτουργίας έστω τα αιμοληπτήρια που εξυπηρετούν τις  απομακρυσμένες και έχουσες ανάγκη περιοχές (ορεινά χωριά, μικρά νησιά κλπ,). Παράλληλα αναδεικνύει το ζήτημα της στελέχωσης και της ενίσχυσης του Εθνικού συστήματος υγείας.

Η κα. Γκαρά σεβόμενη το δικαίωμα όλων των πολιτών στην ισονομία και στη δίκαιη μεταχείριση και υπηρετώντας το βασικό μέλημα αυτής της Κυβέρνησης για διευκόλυνση  και βελτίωση της καθημερινότητας και της ποιότητας ζωής των πολιτών παρενέβη μέσω αυτής της Ερώτησης, ώστε να επανεξεταστεί το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο.

 

Το Γραφείο Τύπου