Απόφαση Δημάρχου για ορισμό επιτροπής για τη μελέτη της ανάπλασης του χώρου του σταδίου Φώτης Κοσμάς

Ορίζω μέλη της επιτροπής για τη μελέτη της ανάπλασης του χώρου του σταδίου Φώτης Κοσμάς και της σύνδεσής του με τους παρακείμενους χώρους, τους αρχιτέκτονες των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Αλεξανδρούπολης:.

 

1.Αντώνιο Χατζόπουλο

2.Αλέκο  Μπάντα

3.Ειρήνη Πολουξίδου

 

Επικεφαλής της άνω επιτροπής ορίζεται ο αντιδήμαρχος Αθλητισμού, Καθημερινότητας και Οικισμών, κ. Βαταμίδης Ιωάννης.

Τίθεται όρος η διατήρηση των αθλητικών εγκαταστάσεων, ήτοι γηπέδου ποδοσφαίρου και κλειστού αγώνων στίβου (Μπουλμπουτζής) ως και μέρος των κερκίδων.

Χρόνος περαίωσης 15 Ιουλίου, οπότε θα υλοποιηθεί η α΄ δημόσια διαβούλευση.

Χρόνος περαίωσης β΄ φάσης μετά την εφαρμογή όσων κριθούν ορθά από την α΄  διαβούλευση ορίζεται η 10η Σεπτεμβρίου οπότε θα υλοποιηθεί η β΄  δημόσια διαβούλευση.

Μετά την ολοκλήρωση της β΄ διαβούλευσης δια ζώσης ή ηλεκτρονικά, και στις δύο, εάν υπάρξει και τρίτη δημόσια διαβούλευση  παρακαλώ να λάβουν μέρος οι δημότες γιατί ο τόπος είναι όλων μας και πρέπει να αποφασίζουμε όλοι μαζί.

Μέχρι την 30η Οκτωβρίου θα ολοκληρωθεί η μελέτη.

Εάν δεν κριθεί απαραίτητη γ΄ δημόσια διαβούλευση από τους μηχανικούς του δήμου η μελέτη θα θεωρηθεί ολοκληρωμένη.

Οι άνω χρόνοι είναι   + –     σύμφωνα  με το φόρτο εργασίας της τεχνικής υπηρεσίας.

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ