Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο θέλει να δημιουργήσει νέες Σχολές στην Αλεξανδρούπολη, την Καβάλα και τη Δράμα

Την ίδρυση τριών νέων Σχολών και πέντε νέων Τμημάτων εξετάζει η Σύγκλητος του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. Από τις Σχολές, η πρώτη αφορά την Αλεξανδρούπολη, με στόχο την ίδρυση Κτηνιατρικής Σχολής και οι άλλες δύο την Καβάλα και τη Δράμα, όπου οι Σχολές θα είναι Φυσικής – Χημείας και Πληροφορικής – Μαθηματικών αντίστοιχα.

Οι Σχολές της Δράμας και της Καβάλας είχαν προταθεί και στο παρελθόν και έτσι θα γίνει επικαιροποίηση της μελέτης, ενώ η Σχολή Κτηνιατρικής της Αλεξανδρούπολης και πέντε νέα Τμήματα σε Ορεστιάδα, Κομοτηνή και Αλεξανδρούπολη, θα αποτελέσουν αντικείμενο για μελέτη βιωσιμότητας που θα εκπονήσει το Ίδρυμα.

Τα Τμήματα, η ίδρυση των οποίων διερευνάται είναι τα εξής:

  • Τμήμα Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, ενταγμένο στη Σχολή Επιστημών Αγωγής, με έδρα την Αλεξανδρούπολη.
  • Τμήμα Διαιτολογίας και Επιστήμης Τροφίμων, ενταγμένο στη Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας, με έδρα την Ορεστιάδα,.
  • Τμήμα Ειδικής Φυσικής Αγωγής, ενταγμένο στη Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού με έδρα την Κομοτηνή.
  • Τμήμα Ψυχολογίας, με έδρα την Κομοτηνή.
  • Τμήμα Μηχανικών Πετρελαίων και Φυσικού Αερίου, ενταγμένο στην Πολυτεχνική Σχολή, με έδρα την Ξάνθη.

Σύμφωνα με το σχετικό δελτίο τύπου που εξέδωσε η Σύγκλητος του ΔΠΘ, η απόφαση αυτή ελήφθη με βάση τους εξής λόγους:

  • Τους ιστορικά ιδιαίτερους λόγους της ίδρυσης και της λειτουργίας του ΔΠΘ.
  • Το διαχρονικό ρόλο του ως πνευματικού καθιδρύματος αλλά και ως του σημαντικότερου αναπτυξιακού φορέα που δραστηριοποιείται στην ευρύτερη περιοχή.
  • Το γεγονός ότι αποτελεί το μοναδικό Πανεπιστημιακό Ίδρυμα της Περιφέρειας ΑΜΘ, η οποία παρόλο που συγκαταλέγεται σε μία από τις φτωχότερες περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ωστόσο αναδεικνύεται στις μέρες μας σε χώρο σημαντικών, γεωπολιτικών και οικονομικών εξελίξεων.
  •  Την ανάγκη για την κάλυψη εκπαιδευτικών, ερευνητικών και αναπτυξιακών αναγκών σε συνδυασμό και με την επαγγελματική αποκατάσταση των νέων.
  • Την επιβεβαίωση των δυνατοτήτων του ΔΠΘ όπως αυτό παρουσιάζεται και μέσα από την Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης καθώς και την προτροπή των αξιολογητών για περαιτέρω ανάπτυξη του.