Search
Close this search box.
Το Επιμελητήριο Έβρου, ο Φώτης Μανούσης, ένα σκάφος που δεν ναυπηγήθηκε ποτέ και μία εισαγγελική παραγγελία

Μία εκτενή απάντηση στην οποία περιγράφει όλο το χρονικό της προσπάθειας ναυπήγησης σκάφους στη γραμμή Αλεξανδρούπολη – Σαμοθράκη, περιγράφει το Επιμελητήριο Έβρου σε ανακοίνωση που εξέδωσε εις απάντηση των τελευταίων δηλώσεων του εφοπλιστή Φώτη Μανούση.

Σημειωνεται οτι το Επιμελητήριο είχε αποπειραθεί να ναυτολογήσει ένα σκάφος αλλά η προσπάθεια είχε πέσει στο κενό. Παρόλα αυτά είχε γίνει μία μελέτη που κατά τον κο Μανούση ανέβαζε υπερβολικά το κόστος του σκάφους και είχε ζήτησει να του δοθούν όλα τα στοιχεία αυτής της μελέτης. Και επειδή ο μοναδικός τρόπος για να πάρει τα στοιχεία, ήταν η εισαγγελική παραγγελία, επέλεξε τον συγκεκριμένο δρόμο. Αυτό άλλωστε είχε πει και το Επιμελήτηριο, όταν αρχικά ο εφοπλιστής είχε ζητήσει τα στοιχεία από τον ίδιο το φορέα.

Η εισαγγελική παραγγελία έγινε και το Επιμελητήριο τοποθετείται επί της υπόθεσης, ως εξής:

Η Διοίκηση του Επιμελητηρίου Έβρου απαντώντας για τελευταία φορά στις παραπλανητικές δημοσιεύσεις του κυρίου Μανούση και για την αποκατάσταση της αλήθειας, ενημερώνει τα μέλη του ότι:

Το Επιμελητήριο Έβρου και τα μέλη που απαρτίζουν την Διοίκησή του ΔΕΝ είναι κατηγορούμενοι από τις δικαστικές και εισαγγελικές αρχές της χώρας.

Δεν υπάρχει καμία εισαγγελική παρέμβαση εις βάρος του Επιμελητηρίου Έβρου, όπως παραπλανητικά ισχυρίζεται ο κύριος Μανούσης στις μεθοδευμένες δημοσιεύσεις του. Αντίθετα, ο κύριος Μανούσης αποφάσισε επιτέλους να ακολουθήσει τη νόμιμη οδό και να αποδεχθεί την πρόταση της Διοίκησης του Επιμελητηρίου να ζητήσει με εισαγγελική παραγγελία τη χορήγηση αντιγράφων του προϋπολογισμού της πρότασης χρηματοδότησης που κατέθεσε το Επιμελητήριο Έβρου στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης το έτος 2013.

Ειδικότερα, το Επιμελητήριο Έβρου μέσω του Προέδρου του κυρίου Χριστόδουλου Τοψίδη, τόσο σε τηλεοπτική όσο και σε ραδιοφωνική εκπομπή προέτρεψε τον κύριο Μανούση να αιτηθεί αρμοδίως από τις εισαγγελικές αρχές τη λήψη των αντιγράφων από το Επιμελητήριο Έβρου, η οποία είναι και η μόνη νόμιμη οδός για όποιον έχει έννομο συμφέρον προς τούτο.

Το Επιμελητήριο Έβρου ουδέποτε απέκρυψε στοιχεία ή έγγραφα που αφορούσαν την πρόταση χρηματοδότησης προς την ΠΑΜΘ για την αγορά ταχυπλόου επιβατικού πλοίου.

Ειδικότερα, το έτος 2013 η Διοίκηση του Επιμελητηρίου Έβρου, αναγνωρίζοντας τα οφέλη που μπορούν να υπάρξουν από την ανάπτυξη της Σαμοθράκης, αφού το νησί είναι συγκριτικό πλεονέκτημα του Νομού Έβρου, ζήτησε την εκπόνηση μιας μελέτης βιωσιμότητας – σκοπιμότητας για την αγορά ταχυπλόου επιβατικού πλοίου που θα εκτελούσε τη γραμμή Αλεξανδρούπολη – Σαμοθράκη. Η μελέτη αυτή, ήταν απαραίτητη, προκειμένου να κατατεθεί αίτημα χρηματοδότησης στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης σε σχετικό πρόγραμμα στον Άξονα Προτεραιότητας «Αειφόρος Ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην ΠΑΜΘ».

Σύμφωνα με την ως άνω μελέτη το Ναυπηγείο Σκαφών με την επωνυμία «ΠΡΩΤΕΥΣ ΑΒΕΕ» εκτίμησε το κόστος για την κατασκευή του πλοίου θα κυμανθεί περίπου στο ποσό του ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων χιλιάδων ευρώ.

Η εν λόγω πρόταση για χρηματοδότηση κατατέθηκε στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, ωστόσο, την 16-10-2013 αποσύρθηκε κατόπιν αίτησης του Επιμελητηρίου.

Όπως προκύπτει από όλα τα παραπάνω το Επιμελητήριο Έβρου δεν έλαβε οποιοδήποτε χρηματικό ποσό από την Περιφέρεια ΑΜΘ ή οποιοδήποτε άλλο δημόσιο φορέα.

Ωστόσο, ακόμη και αν υποτεθεί ότι το Επιμελητήριο Έβρου δεν απέσυρε την εν λόγω πρόταση και αυτή εν συνεχεία λάμβανε έγκριση από τις αρμόδιες αρχές της ΠΑΜΘ, στη περίπτωση αυτή θα ακολουθούσε, σύμφωνα με τη νομοθεσία (4412/2016) ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, με όλες τις διασφαλίσεις που προβλέπονται για τα έργα που χρηματοδοτούνται ή επιδοτούνται από δημόσιο φορέα.

Επομένως, ακόμη και αν ο αρχικός προϋπολογισμός της εν λόγω πρότασης για την απόκτηση ταχύπλοου επιβατικού πλοίου ήταν στο ποσό του ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων χιλιάδων ευρώ ΚΑΝΕΙΣ δεν είναι σε θέση να γνωρίζει ποιο θα ήταν το προσφερόμενο από τον μειοδότη πραγματικό τελικό κόστος του έργου. Διότι, ως συμβαίνει στα δημόσια έργα και στους μειοδοτικούς διαγωνισμούς, οι συμμετέχοντες μειώνουν το τελικό κόστος μέσω της έκπτωσης που δίνουν με τις προσφορές τους προκειμένου να πάρουν το έργο. Με τον τρόπο αυτό πετυχαίνεται η σημαντική μείωση του κόστους ενός δημόσιου έργου, όπως θεωρητικά θα συνέβαινε και στη περίπτωση αυτή.

Τέλος, επειδή το Επιμελητήριο Έβρου δεν διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό για την συγγραφή τεχνικής περιγραφής κατασκευής πλοίου, ζήτησε προσφορές από εξειδικευμένα γραφεία ναυπηγών της χώρας για την εκπόνηση της μελέτης αυτής.

Εκ των συμμετεχόντων στη διαδικασία αυτή, επιλέχθηκε το γραφείο του ναυπηγού κυρίου Κηπουρόπουλου (ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Π. ΚΗΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Τεχνική Ναυπηγική Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε), ο οποίος συνέταξε την εν λόγω τεχνική περιγραφή και επί τη βάσει της οποίας συντάχθηκε εν συνεχεία η πρόταση χρηματοδότησης προς την ΠΑΜΘ. Το Επιμελητήριο Έβρου κάλυψε το κόστος της μελέτης αυτής, το οποίο ανήλθε στο ποσό των πέντε χιλιάδων ευρώ συν ΦΠΑ. Η δαπάνη αυτή ήταν και η μοναδική που επιβάρυνε το Επιμελητήριο Έβρου για όλη αυτή τη προσπάθεια απόκτησης ταχύπλοου επιβατικού πλοίου που θα εξυπηρετούσε τη συγκοινωνία Αλεξανδρούπολης – Σαμοθράκης.

Όλα τα ανωτέρω αναφερόμενα καθώς και οι δαπάνες του Επιμελητηρίου Έβρου τέθηκαν από τη πρώτη στιγμή στη δημοσιότητα και αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο, όπως ορίζει η σχετική νομοθεσία.

Ουδέποτε παραβιάστηκε η νομιμότητα, ουδέποτε υπήρξε αδιαφάνεια των πεπραγμένων της διοίκησης του Επιμελητηρίου Έβρου και φυσικά ουδέποτε διαχειρίστηκε το Επιμελητήριο Έβρου δημόσιο χρήμα, όπως ψευδώς ισχυρίζεται ο κύριος Φώτης Μανούσης για τους δικούς του προσωπικούς λόγους.

Εν κατακλείδι, η προσπάθεια αυτή του Επιμελητηρίου Έβρου για την απόκτηση ταχυπλόου επιβατικού πλοίου μπορεί να μην ευόδωσε, όμως παρακίνησε τους επιχειρηματίες να βελτιώσουν την ακτοπλοϊκή σύνδεση Αλεξανδρούπολης – Σαμοθράκης με τρία νέα ταχύπλοα επιβατικά σκάφη, τα οποία θα συμβάλλουν τα μέγιστα στην τουριστική και οικονομική ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής.