Η απάντηση του Δήμου Αλεξανδρούπολης για τον κίνδυνο ακύρωσης του έργου του ΧΥΤΥ

Ανακοίνωση – απάντηση στο δελτίο τύπου της παράταξης ΑΝΑΣΑ στο οποίο γίνεται λόγο περί κινδύνου ακύρωσης του διαγωνισμού για τον ΧΥΤΥ της Αλεξανδρούπολης, εξέδωσε η δημοτική αρχή.

Η ανακοίνωση, ενημερώνει κατ’ αρχήν ότι o Δήμος έχει προσφύγει νομικά έναντι της ακυρωτικής απόφασης που έχει εκδώσει η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης, εν τούτοις περιλαμβάνει και πολλές απαντήσεις “επί προσωπικού” που αφορούν τον κο Μιχαηλίδη.

Η ανακοίνωση:

Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 6249/30-03-2017 απόφαση της Αποκεντρωμένης αποκαλύπτεται πλήρως το αληθινό πρόσωπο του κ. Μιχαηλίδη και η αληθινή του βούληση που δεν είναι άλλη από αυτήν της διακαούς επιθυμίας του να υποστεί βλάβη ο Δήμος, οι δημότες και το πρόσωπο του δημάρχου.

Έτσι στην οικονομική επιτροπή πριν από 40 ημέρες ψήφιζε όχι “κατά”, αλλά “λευκό” (που σημαίνει ότι δεν παίρνει θέση) γιατί οι εξηγήσεις  του προέδρου της οικονομικής επιτροπής ήταν αποστομωτικές και ξεκάθαρες υπέρ της νομιμότητας του διαγωνισμού για τον Χ.Υ.Τ.Υ..

Τάσσεται λοιπόν σήμερα με την άποψη του αποκεντρωμένου, ο οποίος μόλις την τελευταία μέρα εκπνοής των προθεσμιών να αποφανθεί δεν ενέκρινε τη νομιμότητα, ξεχνώντας:

  • ότι το υπ’ αριθμ. 327/19-01-2016 του υπουργείου οικονομίας αναφέρει ότι δεν πρόκειται περί διεθνούς διαγωνισμού διότι δε συμπεριλαμβάνεται ο προϋπολογισμός απόκτησης ακινήτων,
  • ότι το υπ’ αριθμ 5539/ΕΥΘΥ 57/18-01-2016 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας δημοσίων επενδύσεων – ΕΣΠΑ αναφέρει ακριβώς τα ίδια,
  • ότι εγκρίθηκε η νομιμότητα της διαδικασίας δημοπράτησης βάσει των εθνικών κανόνων επιλεξιμότητας (βλ. απ. οικ. 133299 – σχετ. 130058 /24-11-2014 του υπουργείου περιβάλλοντος και ενέργειας) και συνεπώς παρελθούσης κάθε προθεσμίας από την έγκριση των όρων διακήρυξης που έλαβε χώρα το 2014 δεν νομιμοποιείται ο αποκεντρωμένος σε προσβολή της,
  • Με την υπ’ αριθμ 39/23-10-2015 απόφαση του διοικητικού εφετείου Θράκης προσδιορίστηκε κόντρα στην απόφαση της επιτροπής του άρθρου 152 ότι νόμιμες είναι και οι δύο διαδικασίες.

Η απόφαση του αποκεντρωμένου κατά τρόπο απαράδεκτο αναφέρεται στην άνω απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής (που βέβαια είναι υπέρτερη της απόφασης του άρθρου 152) αναφέροντας δήθεν ότι δεν αναφέρεται στην υπό κρίση απόφαση η προσβολή της απόφασης του άρθρου 152, γεγονός που προκαλεί τουλάχιστον ερωτηματικά περί της έκδοσης αυτής της απορριπτικής  γεγονός που θα μας οδηγήσει και σε άλλους ατραπούς πλην της προσβολής της.

Αναφέρει επακριβώς η άνω  απόφαση του Διοικητικού Εφετείου «Επιπλέον, η υποχρέωση συνυπολογισμού στην εκτιμώμενη αξία σύμβασης δημοσίου έργου και της συνολικής αξίας των αναγκαίων προμηθειών, που επιβάλλεται από το άρθρο 9 παρ 4 της ανωτέρω οδηγίας προς αποφυγή κατάτμησης του έργου, φαίνεται να αφορά μόνο σε κινητά πράγματα (όπως τα αναγκαία υλικά που θέτει η αναθέτουσα αρχή στη διάθεση του εργολήπτη για την εκτέλεση του έργου) και όχι σε ακίνητα , καθόσον μάλιστα οι σχετικές με αυτά συμβάσεις δεν εμπίπτουν στην έννοια των συμβάσεων προμηθειών. ΣΥΝΕΠΩΣ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΑΠΟΨΗ, ΛΗΠΤΕΑ ΥΠΟΨΗ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟΝ Η ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΘΕΝΤΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΤΡΕΠΤΗ Η ΑΘΡΟΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ, Της ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ, ΑΣΧΕΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ή ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ. ΕΤΣΙ ΛΟΙΠΟΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΙΜΕΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΑΠΟΨΕΙΣ» και επομένως η άνω απόφαση του Εφετείου ενέκρινε ότι είναι ορθή η επιλογή της οικονομικής επιτροπής του Δήμου.

Τώρα αλήθεια, έχετε τόσο μένος κατά της δημοτικής αρχής που ανακατεύετε μέλη της διαγωνιστικής επιτροπής (δημοτικούς συμβούλους για θέμα που δεν αφορά την έγκριση νομιμότητας !!! Γιατί το κάνετε άραγε;;; και ποια συμφέροντα εξυπηρετείτε;;; Θίγοντας θέματα που δεν έθιξε ούτε καν η αποκεντρωμένη ;;;

Επομένως, παίζετε το ρόλο του αποκεντρωμένου πέραν του ρόλου του. Πρέπει να λογοδοτήσετε γιατί αυτό δεν είναι έλεγχος μειοψηφίας όπως προκύπτει, αλλά εξυπηρέτηση συμφερόντων μεταξύ των διαγωνιζομένων εταιρειών !!!

Τώρα εάν εσείς που τα ψάχνετε τόσο πολύ τα πράγματα γιατί δεν μιλήσατε από το 2014 όταν εγκρίθηκε η νομιμότητα της διακήρυξης  από το υπουργείο περιβάλλοντος ;;; !!!.

Η δημοτική αρχή λειτούργησε με πλήρη νομιμότητα.

Εσείς όμως λειτουργείτε ενισχύοντας την προσβολή των συμφερόντων του Δήμου και δη σε βαθμό εγκληματικό, ενώ σας πληροφόρησε ο Δήμαρχος και πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής κατά την έκδοση της υπ’ αριθμ.17/2017, για όλους τους λόγους νομιμότητας με πλήρη απόδειξη.

Αντί να συνταχθείτε μετά από την αποδεδειγμένη θέση και τα επιχειρήματα του δήμου εσείς «ΠΡΟΣΘΕΣΑΤΕ» και άλλα, μη κρύβοντας τον διακαή πόθο σας να παραμείνει ισχυρή η απόφαση του αποκεντρωμένου προκειμένου να πλήξετε τη δημοτική αρχή και το πρόσωπο του δημάρχου ξεχνώντας ότι στην ουσία χτυπάτε τον ίδιο τον λαό του δήμου της Αλεξανδρούπολης, συντασσόμενος με την άποψη του αποκεντρωμένου.

Και βέβαια πρέπει να ντρέπεστε γι’ αυτό και να λογοδοτήσετε όταν γνωρίζετε ότι η εκδοθείσα ΑΒΑΣΙΜΩΣ απόφαση του αποκεντρωμένου θα προσβληθεί νόμιμα, αναμένοντας την ανατροπή της που εσείς, ξεχνώντας το ρόλο σας, δηλώνετε με το επαίσχυντο δελτίο τύπου  της παράταξής σας ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΟΣ με τον αποκεντρωμένο, ενώ η έγκριση νομιμότητας βρίσκεται στο δικαστικό δρόμο.