Νέα προκήρυξη θέσεων γιατρών και νοσηλευτών μέσω ΚΕΕΛΠΝΟ για το Π.Γ.Ν.A

Προκηρύχτηκαν και νέες θέσεις ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού μέσω ΚΕΕΛΠΝΟ για το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης:

Για τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Νεογνών 10 θέσεις:

3 θέσεις νεογνολόγων ή παιδιάτρων με εμπειρία στη νεογνολογία

1 θέση νοσηλευτών ΠΕ

4 θέσεις νοσηλευτών ΤΕ

2 θέσεις νοσηλευτών ΔΕ

Για την μονάδα Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.) 7 θέσεις:

3 θέσεις νοσηλευτών ΠΕ

3 θέσεις νοσηλευτών ΤΕ

1 θέση νοσηλευτών ΔΕ

Αναλυτικές πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.keelpno.gr