Αλεξανδρούπολη: Νέο τμήμα εκμάθησης Γερμανικών από το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης

ο Δήμος Αλεξανδρούπολης  πρόκειται να λειτουργήσει κατά την επόμενη περίοδο (έτος 2017) τα παρακάτω προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων, με εθελοντές εκπαιδευτές,  στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης που ιδρύθηκε και λειτουργεί γι’ αυτόν τον σκοπό:

Βασικά Γερμανικά κάθε Δευτέρα 18:00 – 20:00

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους τους ενήλικες κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης και είναι δωρεάν. Για την ένταξη των ενδιαφερόμενων στο πρόγραμμα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης και φωτοαντίγραφο  της αστυνομικής  ταυτότητας.

Όλα τα τμήματα είναι 25ωρα και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας

 

Αιτήσεις συμμετοχής για τα προγράμματα θα γίνονται δεκτές την Τρίτη  7  Φεβρουαρίου  έως  Τετάρτη 8  Φεβρουαρίου  2017

(10π.μ – 13.00μ.μ.) στο Παλαιό Δημαρχείο (πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου – δίπλα στους αιμοδότες, ισόγειο, τηλέφωνο: 25513-50088).