Προάγεται και παραμένει ο Περιφερειακός Αστυνομικός Δντης ΑΜ-Θ Νικόλαος Μενεξίδης

Στο βαθμό του Υποστράτηγου της Ελληνικής Αστυνομίας προάγεται ο Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Νικόλαος Μενεξίδης.

Ο κος Μενεξίδης κατάγεται από τον Έβρο και στο παρελθόν έχει θητεύσει και στην Αστυνομική Διεύθυνσης Αλεξανδρούπολης ως Διευθυντής.