Ζητάμε τη γνώμη σας: Να βραβευθεί ο Hemen για το γλυπτό από χιόνι στην πλατεία του Φάρου;

Πείτε μας τη γνώμη σας, εδώ: