Προβλήματα στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ λόγω υπερφόρτωσης

Καθυστερήσεις, λόγω υπερφόρτωσης, παρατηρούνται στην ανταπόκριση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) του ΟΑΕΔ, επειδή μετά την ταυτόχρονη έναρξη δύο προγραμμάτων, μεγάλος αριθμός χρηστών κάνει απόπειρα σύνδεσης.
Όπως ανακοινώθηκε, καταβάλλονται προσπάθειες για την ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας του ΟΠΣ.