Στρατολογική Υπηρεσία ΑΜΘ: Καλούνται οι στρατεύσιμοι γεννημένοι το έτος 1999 να καταθέσουν Δελτίο Απογραφής

Από την Στρατολογική Υπηρεσία Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης καλούνται οι στρατεύσιμοι της κλάσης 2020 (γεννημένοι το έτος 1999) να καταθέσουν Δελτίο Απογραφής στη Στρατολογική Υπηρεσία Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ή στα πλησιέστερα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π) του τόπου διαμονής τους, από 2 Ιανουαρίου 2017 έως και 31 Μαρτίου 2017.

Με το συμπληρωμένο Δελτίο Απογραφής υποβάλλεται και φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας ή διαβατηρίου τους ή πιστοποιητικό Δήμου-Κοινότητας, από τα οποία θα προκύπτει η εγγραφή τους σε Μητρώα Αρρένων.

Όσοι πάσχουν από σοβαρά προβλήματα υγείας υποβάλλουν και Ιατρική Γνωμάτευση ή Βεβαίωση, στην οποία θα περιγράφεται με σαφήνεια η πάθηση.

Στους στρατευσίμους που θα υποβάλουν το Δελτίο Απογραφής εκπρόθεσμα, θα αναγράφουν σ’ αυτό ανακριβή στοιχεία, θα καταθέσουν ανακριβή δικαιολογητικά, ή δεν θα το υποβάλουν καθόλου, θα επιβληθεί πρόσθετη στρατιωτική υποχρέωση.

Επισημαίνεται ότι η κατάθεση των Δελτίων Απογραφής μπορεί να γίνει και σε όλα τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών που εδρεύουν στους κατά τόπους ΟΤΑ, όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω, από 2 Ιανουαρίου 2017 έως 31 Μαρτίου 2017 με σκοπό την αποφυγή απώλειας εκπαιδευτικών ωρών των μαθητών και της απομάκρυνσης από τον τόπο διαμονής τους.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν τηλεφωνικά με τη Στρατολογική Υπηρεσία Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα, στα τηλέφωνα 2531350914 -22.