Κέντρο Κοινότητας στη Σαμοθράκη μέσω του ΕΣΠΑ της Περιφέρειας ΑΜ-Θ

Η δημιουργία “Κέντρου Κοινότητας” στη Σαμοθράκη χρηματοδοτείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2014-2020 (ΕΣΠΑ) της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Η δημιουργία του Κέντρου στη Σαμοθράκη λογίζεται ως ιδιαίτερα σημαντική, ειδικά αν συνυπολογίσει κανείς την οικονομική του δήμου, που είναι πάρα πού κακή. Η δημιουργία του Κέντρου Κοινότητας εξασφαλίζει στο δήμο της λειτουργία μιας κοινωνικής δομής χωρίς να κάνει ο ίδιος καθόλου έξοδα.

Τα Κέντρα Κοινότητας έχουν στόχο την ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με όλα τα κοινωνικά προγράμματα και υπηρεσίες που υλοποιούνται στην περιοχή τους. Τα Κέντρα Κοινότητας θα εποπτεύονται από την κοινωνική υπηρεσία των Δήμου και θα παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες: Α) Υποδοχή -Ενημέρωση – Υποστήριξη των πολιτών, Β) Συνεργασία με Υπηρεσίες και Δομές, Γ) Παροχή Υπηρεσιών που θα αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και θα διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελουμένων.

Παράλληλα θα μπορούν να αναπτύξουν και δράσεις που αφορούν στην συλλογή και διανομή αγαθών προς τους ωφελούμενους στις εκάστοτε περιοχές παρέμβασης. Τα Κέντρα μέσω παραπομπών  θα διασυνδέουν τα ωφελούμενα άτομα – πολίτες των Δήμων με επιμέρους φορείς και υπηρεσίες (ΟΑΕΔ, υπηρεσίες ΟΤΑ, Δημόσιες υπηρεσίες, εθελοντικές οργανώσεις, οργανισμούς κοινωνικού χαρακτήρα κλπ) για την εξυπηρέτηση των αναγκών τους.