Ολικό “λίφτινγκ” στο Νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης αξίας 4.4 εκατομμυρίων ευρώ

Μία μεγάλη “ανακαίνιση” θα γίνει στο Νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης σε ό,τι αφορά τον ιατροτεχνολογικό του εξοπλισμό και θα στοιχίσει περίπου 4,4 εκ ευρώ! Τα χρήματα αυτά εξασφαλίστηκαν από το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και μάλιστα έχει υπογραφεί και η σχετική απόφαση από τον Περιφερειάρχη Χρήστο Μέτιο.

Με το συγκεκριμένο κονδύλι, θα γίνουν οι εξής παρεμβάσεις/προμήθειες στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης:

  • Προμήθεια Συστήματος Μαγνητικού Τομογράφου,
  • Προμήθεια και Εγκατάσταση έξι (6) Κλινών Εντατικής Θεραπείας,
  • Προμήθεια και Εγκατάσταση ενός (1) συστήματος Ενδοσκοπήσεων Υψηλής Ανάλυσης και ενός (1) συστήματος Γαστροσκόπησης με επεξεργαστή εικόνας,
  • Προμήθεια και Εγκατάσταση ενός (1) Ψηφιακού Αγγειογραφικού Συγκροτήματος Δύο Επιπέδων – Υβριδικού Χειρουργείου Υποέργο
  • Προμήθεια και Εγκατάσταση εξοπλισμού για τις ανάγκες της ΜΕΘ και ΜΑΦ_Α (1. Αναπνευστήρας ΜΕΘ (τεμάχια 10), 2.Μόνιτορ ΜΕΘ με δύο Κεντρικούς Σταθμούς (τεμάχια 10) 3. Κλίνες Νοσηλείας ΜΕΘ (τεμάχια 8), 4. Κλίνη Νοσηλείας ΜΕΘ Ειδικού Τύπου (τεμάχια 2), 5. Αντλίες έγχυσης τύπου σύριγγας (τεμάχια 40) Υποέργο
  • Προμήθεια και Εγκατάσταση ενός (1) Συστήματος Υπολογιστικής Τομογραφίας Πολλαπλών Τομών τύπου Ingenuity Core 128 Υποέργο
  • Προμήθεια και Εγκατάσταση ενός (1) Συστήματος Τομογραφικής Δικέφαλης γ’ – Κάμερας Γενικής Χρήσης τύπου Sumbia E Dual Υποέργο
  • Προμήθεια ενός (1) σύγχρονου έγχρωμου Υπερηχοτομογράφου Υποέργο
  • Προμήθεια εξοπλισμού για την επέκταση της λειτουργικότητας της αίθουσας Ψηφιακού Αγγειογράφου – Υβριδικού Χειρουργείου ( Ένα (1) Ασύρματο χειροπληκτρολόγιο με φορτιστή, ένα (1) αναισθησιολογικό μηχάνημα, ένα (1) σύστημα αρχειοθέτησης εξετάσεων με σύστημα καταγραφής των εξετάσεων σε ηλεκτρονικά μέσα, ένα (1) σύστημα λήψεων εικόνων για το αγγειογραφικό σύστημα για ορατότητα των αγγείων πέρα του θρόμβου σε ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο και ένα (1) μηχάνημα για την επέκταση του πολυκαταγραφικού συστήματος σε πληροφοριακό δίκτυο