3,5 εκ ευρώ δίνει η Περιφέρεια ΑΜ-Θ για έργα στο Νομό Έβρου – Δείτε ποια

Υπογράφηκε από τον Περιφερειάρχη ΑΜ-Θ η ένταξη για την κατασκευή τεσσάρων σημαντικών έργων, που θα χρηματοδοτηθούν από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της ΠΑΜΘ 2014-2020, συνολικού προϋπολογισμού 8,5 εκατομμύριων ευρώ. Τρία από αυτά τα έργα, θα υλοποιηθούν στον Έβρο και τους Δήμους: Σουφλίου, Ορεστιάδας και Σαμοθράκης και θα λύσουν χρονίζοντα προβλήματα.

Ο συνολικός τους προϋπολογισμός είναι περίπου 3.5 εκ ευρώ και τα έργα είναι:

  1. Φράγμα υδροληψίας και εξωτερικό Υδραγωγείο Σιδηρούς Δήμου Σουφλίου», προϋπολογισμού 2.056.179,25€. Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή ταμιευτήρα ύδρευσης πλησίον της Σιδηρούς και την κατασκευή ενός εξωτερικού υδραγωγείου.
  2. «Αντικατάσταση εσωτερικού και εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Χανδρά, Δήμου Ορεστιάδας», προϋπολογισμού 850.000,00€. Το έργο αφορά στην αντικατάσταση του υφιστάμενου εσωτερικού και εξωτερικού δικτύου ύδρευσης της Τ.Κ. Χανδρά.
  3. «Βελτίωση και αναβάθμιση υποδομών Δημοτικού Σχολείου Καμαριώτισσας Δήμου Σαμοθράκης», προϋπολογισμού 452.997,15€. Στην ήδη υφιστάμενη δομή του Δημοτικού Σχολείου θα πραγματοποιηθούν εργασίες ασφαλούς διαβίωσης των μαθητών και καθηγητών, προσβασιμότητας ΑΜΕΑ, χώρων υγιεινής καθώς και ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου.

Το τέταρτο έργο του προγράμματος αφορά το Δήμο Καβάλας