«Το πάρκο της Ροδιάς» από το Δημοτικό Σχολείο Απαλού

Το Δημοτικό Σχολείο Απαλού σε μια έντονα περιβαλλοντική και συμμετοχική κίνηση φροντίζει τόσο για την αξιοποίηση των ανοιχτών χώρων του οικισμού όσο και για τη βιοποικιλότητα της περιοχής και φυτεύει την Παρασκευή 4 Νοεμβρίου στις 9.30 π.μ. 120 ροδιές σε ανοιχτό χώρο στο κέντρο του οικισμού.

Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης με το συνεργείο πρασίνου συμμετέχει ενεργά στην παραπάνω προσπάθεια με τη διαμόρφωση του χώρου, την εγκατάσταση αρδευτικού συστήματος, το άνοιγμα των λάκκων φύτευσης και τη λίπανση των φυτών.

Η Αντιδημαρχία Καθαριότητας- Ανακύκλωσης –Περιβάλλοντος και Πρασίνου καλεί και άλλες κοινωνικές ομάδες σε ένα «σύστημα υιοθεσίας» ανοιχτών χώρων και χώρων πρασίνου με σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος, την κοινωνική αλληλεπίδραση τω πολιτών και την αποκατάσταση του «νοήματος της γειτονιάς».