Μέχρι 30 Νοέμβρη οι αιτήσεις για χρηματοδότηση μέσω του προγράμματος «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών»

Από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης – Περιφερειακή Ενότητα Έβρου και τις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Έβρου και Ορεστιάδας ανακοινώνεται ότι δημοσιοποιήθηκε η υπ΄ αριθμ. 8837/14-10-2016 «Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης – φακέλων υποψηφιότητας προς ένταξη στο Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, για το έτος 2016».

Ως επιλέξιμοι υποψήφιοι του ανωτέρω Υπομέτρου ορίζονται τα φυσικά πρόσωπα ηλικίας 18 έως 41 ετών, μόνιμοι κάτοικοι των περιοχών εφαρμογής του Υπομέτρου, που έχουν εγκατασταθεί για πρώτη φορά ως αρχηγοί γεωργικών εκμεταλλεύσεων κατά το δωδεκάμηνο που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης στήριξης, είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) ως «επαγγελματίες αγρότες νεοεισερχόμενοι στον αγροτικό τομέα» και έχουν υποβάλλει Ενιαία Αίτηση Στήριξης στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ) κατά το τρέχον έτος. Επίσης, ως επιλέξιμοι υποψήφιοι ορίζονται και τα Νομικά Πρόσωπα με κύρια δραστηριότητα στον πρωτογενή τομέα την γεωργική παραγωγή που ως αρχηγό – νόμιμο εκπρόσωπό τους έχουν νέο γεωργό.

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων – φακέλων υποψηφιότητας είναι από 31-10-2016 έως 30-11-2016.

Η οικονομική στήριξη προς τους δικαιούχους θα χορηγηθεί με την μορφή κεφαλαίου σε δύο δόσεις και το ποσό στήριξης κυμαίνεται από 17.000 έως 22.000 ευρώ ανάλογα με τον προσανατολισμό παραγωγής της εκμετάλλευσης στην μελλοντική κατάσταση και τα χαρακτηριστικά της περιοχής μόνιμης κατοικίας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν ολόκληρο το κείμενο της Πρόσκλησης και τις λεπτομέρειες εφαρμογής του Υπομέτρου (ΑΔΑ 631Σ4653ΠΓ-6Γ9) στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.agrotikianaptixi.gr και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης www.pamth.gov.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε Έβρου στα τηλέφωνα:

Για την Αλεξανδρούπολη: 25513-57150 & 25513-57149

Για την Ορεστιάδα: 25520-29833 & 25520-81727