Κατάργηση των “Αποκεντρωμένων Διοικήσεων” ζητούν οι Περιφερειάρχες

Η κατάργηση του θεσμού της “Αποκεντρωμένης Διοίκησης” είναι ένα από τα αιτήματα που διατύπωσαν οι Περιφερειάρχες όλης της Ελλάδας κατά τη διάρκεια του 4ου Συνεδρίου της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος.

Στο ψήφισμα που εκδόθηκε από την ΕΝΠΕ, αναφέρεται χαρακτηριστικά:

“Είναι επιβεβλημένη η κατάργηση του θεσμού των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων. Όσον  αφορά αποκλειστικά στον έλεγχο της νομιμότητας των αποφάσεων των ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, επιβάλλεται η θεσμοθέτηση ενός και μόνου, ενιαίου οργάνου”

Η “Αποκεντρωμένη Διοίκηση” είναι το όργανο εκείνο που ελέγχει τη νομιμότητα των αποφάσεων που λαμβάνουν τα Δημοτικά και Περιφερειακά Συμβούλια ανά τη χώρα. Οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις καλύπτουν συνήθως το γεωγραφικό βεληνεκές που καλύπτει κάθε Περιφέρεια και οι θετικές εισηγήσεις τους είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση των αποφάσεων των οργάνων της Τ.Α.

Εν τω μεταξύ όμως, η κυβέρνηση -έως τώρα τουλάχιστον- δεν έχει δείξει ότι εξετάζει κατάργηση του συγκεκριμένου θεσμού, αν πάρουμε υπόψη μας και το γεγονός ότι κάνει και προσπάθειες “αναβάθμισης” του.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης, η οποία με πρόσφατη απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών “σπάει” στα δύο (δηλαδή σε “Μακεδονίας” και “Θράκης”) προκειμένου να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη ευελιξία και καλύτερη λειτουργία.

Επί του συγκεκριμένου αιτήματος πάντως έχει ενδιαφέρον να δούμε και την τοποθέτηση των Δημάρχων, μέσω του “συνδικαλιστικού” τους οργάνου, που είναι η ΚΕΔΕ.