Δ. Αλεξανδρούπολης: Το “φάντασμα” της ΔΕΠΕΑ ξανά στο Δημοτικό Συμβούλιο

Τελικά, είναι μάλλον δεδομένο ότι ο Δήμος Αλεξανδρούπολης δεν θα καταφέρει ποτέ να απαλλαγεί από την πάλαι ποτέ δημοτική ΔΕΠΕΑ, η οποία μπορεί να “εκλεισε” πριν από δεκα χρόνια περίπου, όμως το φάντασμά της πλανάται διαρκώς πάνω από τα δημοτικά πράγματα.

Για την συγκεκριμένη δημοτική επιχείρηση έχουν γίνει συνεδριάσεις επί συνεδριάσεων, έχουν αναλάβει εκκαθαριστές, ορκωτοί λογιστές, δικηγόροι κλπ, έχουν γίνει δικαστήρια και γενικώς τα δημοτικά Συμβούλια έχουν ταλαιπωρηθεί πολύ με τη διαχείριση του κλεισίματος της.

Και κάθε φορά που τα πράγματα μπαίνουν σε μία σειρά, πάντα βγαίνει κάτι καινούργιο αποδεικνύοντας ότι οι σκελετοί στη ντουλάπα είναι πάρα πολλοί. Ο νέος “σκελετός” ακούει στο όνομα “Alpha Bank”, ωστόσο δεν φταίει η Τράπεζα. 

Σύμφωνα με όσα είναι γνωστά ως τώρα, ανακαλύφθηκε ένα χρέος της ΔΕΠΕΑ προς τη συγκεκριμένη τράπεζα ύψους περίπου 61.000 € και το Δημοτικό Συμβουλίο της Δευτέρας 24/10 θα πρέπει να αποφασίσει αν θα αναλάβει την οφειλή ή όχι.

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Γιώργος Παντελίδης θα εισηγηθεί στο Σώμα να γίνει διαπραγμάτευση με την Τράπεζα και ο Δήμος να καταβάλλει εφάπαξ 15.000 € προκειμένου να εξοφλήσει το χρέος, ωστόσο η πρόταση αυτή θα πρέπει να συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία του Σώματος.