Πολύ ακριβά θα ξεκινήσει η διανομή του πετρελαίου θέρμανσης φέτος

Περίπου δύο εβδομάδες έχουν απομείνει για την έναρξη της διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης για τον φετινό χειμώνα. Κι αν κάποιοι θυμούνται τα 0,764 €/ λίτρο που ήταν η τιμή με την οποία έκλεισε η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης στις 30 Απριλίου, καλά θα κάνουν να την ξεχάσουν.

Αυτή η τιμή είναι ένα ανύπαρκτο ενδεχόμενο και σύμφωνα με τις έως τώρα εκτιμήσεις, η τιμή της πρώτης διάθεσης θα ξεπεράσει τα 90 λεπτά το λίτρο.

Για την ακρίβεια, και  με βάση τα περυσινά δεδομένα, υπολογίζεται ότι η τιμή πώλησης ανά λίτρο θα είναι 0,92 €. Αυτό προκύπτει από τον εξής υπολογισμό: Αν στην περυσινή μέση τιμή που ήταν 0,83 €/λίτρο προστεθεί ο νέος αυξημένος ΦΠΑ και ο νέος Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης (ΕΦΚ) προκύπτει η τιμή 0,92 €/λίτρο και η ποσοστιαία αύξηση είναι 11%.